شاهرود پرس: در مطلب ذیل نکاتی چند در خصوص مصوبه ی هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ درباره فرمانداری های و یژه علی الخصوص شاهرود و تبدیل مدیریت های ادارات به معاونت اداره کل را می خوانیم.


 در انتهای بند ۳ مصوبه ی ۱۳۸۶/۵/۳ هیات وزیران  (( حسب تشخیص وزیر )) الزام آور بودن ارتقاء و تبدیل مدیران به معاون مدیر کل  بنا به تشخیص وزیر ذیربط قلمداد نموده و بستگی به نظر در اختیار وزیر مربوطه است . لذا طرح دعوی امکان پذیر نیست .
ارتقاء سطح ۷ مدیر به معاون مدیر کل بیان شده که از این تعداد ۲ اداره منجمله مسکن و شهرسازی و راه و ترابری که در خصوص شاهرود تحصیل حاصل و حتی فراتر از معاون مدیر کل از قبل وجود داشته و دارد . وضعیت فعلی شاهرود  اداره کل راه و شهرسازی است که معاون مدیر کل فی الواقع تنزل برای شاهرود تلقی می شود .الباقی ۵ مورد دیگر اشتباه نکنم اکنون چند سال است که سطح مدیر آموزش و پرورش ارتقاء یافته و معاون مدیر کل هستند . ۴ اداره دیگر با هماهنگی و موافقت وزارء مربوطه امکان پذیر است .
در تبصره مصوبه ی فوق الاشاره ، ارتقاء‌ مدیران سایر دستگاهها به معاون مدیر کل شدنی است . در حال جاضر گویا مدیر اداره بهزیستی شاهرود ارتقاء و  معاون مدیر کل هستند . ولیکن فرایند ضروری سایر دستگاهها و  وزارتخانه ها ،  پیچیده تر و لازمه ی آن نظر وزیر کشور و معاون توسعه ی مدیریت و سرمایه ی انسانی رئیس جمهور می باشد .
باید یادآوری کنم که پس از طی بیش از ۱۵ سال از مصوبه ی هیات وزیران فی مابین  ۱۱ شهرستان ذکر شده در مصوبه در اولین آن شاهرود قید شده است .
اجرایی شدن مصوبه ارتقاء مدیران کلیه ی دستگاههای دولتی شاهرود به معاون مدیر کل ،  بعلت اینکه شاهرود تنها شهرستان کشور است که ارجحیت نسبت به مرکز استانش داشته و مطابق قانون تقسیمات کشوری مناسبترین کانون فرهنگی،  اجتماعی ، اقتصادی،  سیاسی،  طبیعی ، ورزشی بوده ،  جزء حقوق حداقلی شاهرود بوده و هست .  
 کاش فرمانداری ویژه توسط نمایندگان محترم مجلس اعم از  دکتر جلالی و دکتر حسینی شاهرودی جدی تر پیگیری می شد و اکنون هم انتظار می رود دکتر خانی این مهم را به فراموشی نسپارد .
 البته روند پیگیری لاک پشتی هم توفیری ندارد بلکه می بایست در همان سال ۱۳۸۶ بطور جدی و سریع پیگیری اجرایی و عملیاتی شدن فرمانداری ویژه در ظرف زمانبندی هدفمند یکی دو ساله انجام می شد و همان  سالهای قبل کلیه ی مدیران ادارات شاهرود به معاون مدیر کل ارتقاء می یافتند  و این مهم  مقدمه ای برای تشکیل استان شاهوار و متعاقب آن روند اجرایی ایجاد استان شاهوار بود.
 با توجه به شاخصه های شاهرود بین شهرستانهای دارای فرمانداری ویژه ، این شهرستان دارای اولویت اول ارتقاء مدیران آن به معاون مدیر کل است و لاغیر ولی صد افسوس که علیرغم وجود این مصوبه هیچگونه اقدامی نسبت به احقاق حقوق حقه و قانونی و مسلم تضییع شده شهرستانهای شاهوار و علی الخصوص ارتقاء ادارات کل  شاهرود و حداقل اجرای امتیازات تصویبی ناشی از فرمانداری ویژه مبنی بر ایجاد معاونت همه ی  ادارات کل در شاهرود ، بعمل نیامد.

بهر حال گذشته ها طی شد ،بنظر می رسد اکنون هم باید در صورت امکان طی جلسه ای حضوری موضوع اجرای مصوبه سال ۱۳۸۶ با امام جمعه ی محترم شاهرود و نماینده شاهوار در مجلس شورای اسلامی مطرح و در دستور کار فوری و بدون قید و شرط قرار گیرد .
چندی پیش در خبری ملاحظه نمودم که آقای دکتر خانی در ضمن جلسه ای با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع ارتقاء مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود به معاون مدیر کل را ابراز نموده اند . بدیهی است که باید نقشه ی راه زمانبندی هدفمند ارتقاء کلیه ی ادارات شاهرود به معاونت اداره کل با برنامه مدت حداکثر یکساله برنامه ریزی شود.  بگونه ای که تا دستور کتبی وزراء ذیربط در بند ۳ و دستور کتبی وزیر کشور و معاون توسعه و ...رئیس جمهور اخذ نشده، مداوم بصورت شبانه روزی رصد شود .

بطور کلی حتی اجرایی شدن کامل امتیازات فرمانداری ویژه نازل ترین وجه اعاده و احقاق حقوق حقه و قانونی و مسلم شهرستانهای شاهوار است .

بهر حال با اجرایی شدن بند ۳ و تبصره ی بند ۳ مصوبه ی مزبور یعنی کلیه دوایر دولتی شاهرود باید به معاونت اداره کل ارتقاء یابند .

یادداشتی از یک شهروند

. پرینت .
| نوشته خبر نگار | تاریخ ثبت 1399/12/09 - 11:14 | گروه خبر | آخرین ویرایش 1399/12/09 - 13:15 | 0 نظر |
نگاهی به مصوبه فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود و جریان ادارت کل
شاهرود
فرمانداری ویژه
اداره کل
© طراحی : سامانه نسیم