شاهرود پرس:  با پایداری اعتبار این  طرح  که با پیگیری مستقیم  دکترحسینی شاهرودی نماینده سابق شاهرود و میامی اجرایی شد ،  ارائه خدمات جامع درمان سرطان ،  توسعه بخش های تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان امام حسین (ع) و دانشگاه علوم پزشکی نوید بخش خواهد بود .


با ایجاد مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان  در آینده های نزدیک گامی بلند در توسعه ارائه خدمات سلامت شرق استان و اقتدار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برداشته خواهد شد.