شاهرود پرس: این مطلب به علت تماس مکرر دانشجویان درج شده است


 • ☎️ تلفن های تماس با کد 023:
 • 32394530        

  32394531

  32394532

   

 • موبایل مستقیم ریاست برای ارائه نظرات به شکل پیامک :
 • 09392731122

 • نشانی :

شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

 

نشانی دانشگاه در Google Maps:

مشاهده دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در نقشه Google Maps در حالت بزرگنمایی


:Telegram

PRiaushahrood@


Instagram:
iau.shahrood

✉️ Email:
shahrood.azad.university@gmail.com
 

«« شماره تلفن های داخلی دانشگاه»»

 

ریاست

300

معاونت اداری و مالی

400

معاونت آمو زشی

420

معاونت پژوهشی

440

  رئیس دفتر

466

دفتر معاونت

438

دفتر معاونت

442

مدیر پژوهش

445

مدیرروابط عمومی

465

مدیر اداری

410

مدیر آموزش

425

دفتر ارتباط با صنعت

464

دفتر ستاد شاهد

207

کارگزینی کارکنان

441

آموزش مرکزی

428

دفتر پژوهش

461

سمعی و بصری روابط عمومی

468

مسئول کارپردازی

448

آموزش تحصیلات تکمیلی

446

دفتر گسترش تولید علم

458

مدیر حراست

460

کارپردازی

451

اداره برنامه ریزی

434

   

کارشناس حراست

462

دبیرخانه

433

404

اداره امتحانات

429

432

 

 

رئیس گزینش

436

بایگانی اداری

403

کارگزینی هیأت علمی

439

کتابخانه مرکزی

283

مشاور حقوقی

443

امور نقلیه

243

رئیس دانشکده علوم پایه

231

آمار و اطلاعات

463

رئیس دفترفرهنگ اسلامی

415

انبــــــــار

272

آموزش دانشکده علوم پایه

307

رئیس مرکز کامپیوتر

280

کارشناس دفترفرهنگ (ب)

414

آموزش نیروی انسانی

332

دفتر اساتید علوم پایه

227

سایت IT (برادران)

310

کارشناس دفترفرهنگ(خ)

417

416

انتشارات ساختمان مرکزی

418

بایگانی علوم پایه

250

خرابی کامیپوتر

284

قرآن و عترت (خ)

413

نگهبانی درب اصلی

241

مدیر گروه شیمی

212

کارشناس کامپیوتر

293

قرآن و عترت (ب)

419

نگهبانی خواهران درب دانشجویی

326

گروه شیمی

286

سایت کامپیوتر خواهران

281

بسیج خواهران

216

نگهبانی علوم پایه

314

گروه فیزیک

237

آزمایشگاه سرامیک

343

بسیج برادران علوم پایه

239

نگهبانی درب دانشجویی

325

گروه زمین شناسی

219

آزمایشگاه معدن

336

بسیج برادران فنی مهندسی

294

نگهبانی فنی و مهندسی

282

گروه ریاضی

213

آزمایشگاه صنعتی

395

بسیج برادران 5 طبقه

316

نگهبانی کارگاهها

315

گروه صنایع غذایی- ادبیات

219

آزمایشگاه شیمی معدنی

393

بانک

291

اداره صندوق رفاه

401

رئیس دانشکده علوم انسانی

298

آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات

348

معاونت دانشجویی

430

آبدارخانه فنی و مهندسی

288

آموزش دانشکده علوم انسانی

203

303

آزمایشگاه برق

279

مدیر دانشجویی

435

مدیر مالی

405

آزمایشگاه صنایع غذایی

397

نقل و انتقالات

447

مسئول حسابداری

412

دفتر اساتید علوم انسانی

298

آزمایشگاه تجزیه دستگاهی

394

فارغ التحصیلان

467

مالی (حقوق و دستمزد)

408

پژوهش علوم انسانی

304

آزمایشگاه برق

309-279

نظام وظیفه

452

مسئول اموال

411

بایگانی علوم انسانی

328

آزمایشگاه زمین شناسی

396

امور خوابگاه

449

صدور چک

407

مدیر گروه زبان و علوم سیاسی

277

کارگاه نجاری

337

امور تغذیه

245

کارپرداز مالی

412

مدیر گروه مدیریت

327

کارگاه عمران

339

اداره تربیت بدنی

234

مالی (تنظیم سند)

408

مدیر گروه تاریخ

240

انجمن علمی زمین شناسی

335

دفتر زمین چمن

236

امورشهریه

406

مدیرگروه حسابداری

255

نشریه ترنم

313

دفتر اتوبوسرانی

331

بایگانی مالی

402

گروه حسابداری- مدیریت

299

مجله زمین شناسی

230

سلف سرویس

263

 

 

رئیس دانشکده فنی مهندسی

308

مجله شیمی

290

ستاد شاهد

302

معاونت عمرانی

450

آموزش دانشکده فنی مهندسی

330

آبدارخانه آزمایشگاه شیمی

344

دفتر مشاوره

248

مدیر عمرانی

455

دفتر اساتید فنی مهندسی

292

باشگاه پژوهشگران جوان

312

هیئت عشاق المهدی

323

کارشناس عمرانی

455

بایگانی فنی و مهندسی

249

 

 

کانون فارغ التحصیلان

301

مسئول تاسیسات

422

مدیرگروه عمران و نقشه برداری

287

 

 

 

 

تاسیسات

264

مدیر گروه معدن و سرامیک

306

 

 

مخابرات : 32390560

کدپستی : 43189-36199

آدرس وب سایت :

www.iau-shahrood.ac.ir

 

 

گروه معدن- مکانیک

289

 

 

مدیرگروه معماری

217

 

 

دفتر اساتید دانشکده تربیت بدنی

317

مدیرگروه مکانیک

221

 

 

گروه معارف

238

مدیر گروه برق

322

 

 

گروه تربیت بدنی

318

گروه کامپیوتر- برق

295

 

 

 

«« شماره تلفن های مستقیم دانشگاه »»

 

نام قسمت

شماره تلفن

نام قسمت

شماره تلفن

نام قسمت

شماره تلفن

دفتر ریاست

فاکس

32396546

32390537

معاونت پژوهشی

32394323

32394284

مخابرات

32390560

32394530

32394531

32394532

مدیرروابط عمومی

32390561

مرکز کامپیوتر

32394548

معاونت عمرانی

32394280

32390275

مدیرحراست

32397465

معاونت آموزشی

32394279

32394282

بانک ملی دانشگاه

32394541

32394281

32394547

رئیس گزینش

32392890

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود آموزش مرکزی

32390303

موسسه خیرین و واقفین دانشگاه

32394551

رئیس دفتر فرهنگ

32392530

کارگزینی هیأت علمی

32394545

 

 

معاونت اداری و مالی

32390562

32395449

رئیس دانشکده برق

آموزش دانشکده برق

32394283

32394529

مدیر اداری

32390202

رئیس دانشکده علوم انسانی

آموزش دانشکده علوم انسانی

پژوهش دانشکده علوم انسانی

32394320

32394540

32394322

آموزش نیروی انسانی

32390324

تدارکات

32394241

32394537

مدیر مالی

32394443

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

32394538

امورشهریه

32394533

رئیس دانشکده علوم پایه

32397960

معاونت دانشجویی

32394544

 

رئیس دانشکده پزشکی

معاون آموزشی

آموزش پزشکی

آموزش پیراپزشکی(پرستاری ، علوم آزمایشگاهی ، هوشبری)

32391890

32390077

32390360

32390380

فارغ التحصیلان

32394277

 

 

صندوق رفاه

32394276

امور تغذیه

32394545

خوابگاه مرکزی

32394536

خوابگاه عظیما

32233766

32233566

32233015

32231885

 

 

برگرفته از سایت دانشگاه آزاد شاهرود در تاریخ 17 شهریور 97

. پرینت .
| نوشته خبر نگار | تاریخ ثبت 1397/06/17 - 13:10 | گروه خبر | آخرین ویرایش 1397/06/17 - 13:10 | 1 نظر |
✅ کلیه شماره تلفن های دانشگاه آزاد شاهرود
© طراحی : سامانه نسیم